Snoeien

Gedurende een viertal jaar heb ik samengewerkt met mijn broer Bart op zijn fruitboomkwekerij. Vermits het snoeien van fruitbomen een vak apart is heb ik mij toegelegd op deze specialiteit. Tijdens de wintermaanden kom ik bij u langs om uw fruitbomen of kleinfruit een professionele snoeibeurt te geven. Gelieve wel reeds in het najaar te verwittigen, zodat ik mijn werk op voorhand kan plannen.

www.boomkwekerijdelinde.be